ลดราคา!

เกาะเหลาเหลียง-เกาะตะเกียง

1,190 ฿

 • เกาะเหลาเหลียง- เกาะตะเกียง เดินทางจากตรัง
 • รับส่ง จากอ.เมืองตรัง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • เปิดบริการ  พฤศจิกายน – เมษายน ของทุกปี
 • งดการค้างคืนบนเกาะ (ไปกลับได้เท่านั้น)
 • กรุราเช็ควันเดินทาง ที่นั่ง ก่อนวางแผนเที่ยว ทัวร์มีเดินทางบางวันเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • เกาะเหลาเหลียง
 • 1,199.-
 • ทัวร์ออกเดินทาง 15 พฤศจิกายน- 30 เมษายน เช็คที่ก่อนวางแผน
 • ทัวร์เต็มวัน 09.00 - 17.00 น.
 • เดินทางมาท่าเรือเอง ราคาผู้ใหญ่ 1,199 บ. เด็ก 900 บ.
 • รับส่งในเมืองตรัง ราคาผู้ใหญ่ 1,299 บ. เด็ก 1,099 บ.
 • รวมอาหารกลางวัน บนเกาะเหลาเหลียง ผลไม้ น้ำดื่ม
 • รวมอุปกรณ์ดำน้ำ,หน้ากาก,ชูชีพ
 • รวมประกันอุบัติเหตุ
 • รวมไกด์นำเที่ยว
 • ** ราคาเด็ก คือ อายุ 4-10 ปี
 • ** ต่างชาติ จ่ายค่าอุทยานเพิ่ม 300 บาท
โปรแกรม ตรัง เกาะเหลาเหลียงพี่-เกาะเหลาเหลียงน้อง

09.30 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าเรือปากเมง ลงเรือหางยาว มุ่งหน้าสู่เกาะเหลาเหลียง

11.00 น.

ดำน้ำบริเวณเกาะเหลาเหลียงพี่ เกาะเล็กๆ ที่มีหน้าผาสูงชัน สวยงาม และมีหาดทรายด้านหน้าขาวสวยน้ำใส ดำน้ำดูปะการัง
จากนั้นเดินทางไปเกาะเหลาเหลียงน้อง ชมความงามของหน้าผาและหาดทรายหน้าเกาะ

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง (อาหารกล่อง) บนเกาะเหลาเหลียง

13.30 น.

ดำน้ำบริเวณเกาะตะเกียง ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ในหมู่เกาะเภตราที่มีความสวยงามตามธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง มีหาดทรายขาวยาวประมาณ 100 เมตร หันหน้าเข้าหาเกาะเหลาเหลียง สามารถมองเห็นเกาะเหลาวเหลียงได้ ที่โดดเด่นคือมีแนวปะการังแข็งที่สวยงามและสมบูรณ์เป็นบริเวณกว้างหน้าชายหาด ซึ่งน้ำค่อนข้างตื้น สามารถชมปะการังได้โดยง่าย และเป็นเกาะนี้จะเป็นที่หลบภัยของปลาสวยงามหลากหลายชนิด

15.30 น.

ออกเดินทางกลับ สู่ท่าเรือปากเมง

17.00 น.

 ถึงท่าเทียบเรือควนตุ้งกู โดยสวัสดิภาพ

คุณอาจจะชื่นชอบ…