ลดราคา!

พายคายัค บ้านบ่อท่อ

Original price was: 1,999 ฿.Current price is: 1,500 ฿.

 • พายคายัค ชมธรรมชาติ บ้านบ่อท่อ
 • เหมาะสำหรับผู้ต้องการธรรมชาติ ป่าชายเลน
 • เปิดบริการตลอดปี กรุณาเช็คที่นั่งก่อนจอง

คำอธิบาย

 • พายคายัค บ้านบ่อท่อ
 • 1,499.-
 • ทัวร์ออกเดินทางทุกวัน (9.00-16.00)
 • ราคาผู้ใหญ่ 1,500 บ.เด็ก 800 บาท
 • รับส่งฟรี จากที่พักในเกาะลันตาใหญ่
 • รวมอาหารกลางวันปิคนิก น้ำดื่ม
 • รวมประกันอุบัติเหตุ 500,000 บ.
 • รวมไกด์นำเที่ยว
 • ** เด็กอายุไม่เกิน 3 - 10 ปี สูงไม่เกิน 120 ซ.ม.
 • ** ต่างชาติ จ่ายค่าอุทยานเพิ่ม 300 บาท
โปรแกรม พายคายัค บ้านบ่อท่อ

07.40-08.30 น.

รถรับคณะตามโรงแรมต่าง ๆ เดินทางสู่อำเภออ่าวลึก

09.00 น.

เดินทางสู่อำเภออ่าวลึก ประมาณ 1 ชั่วโมง

10.00 น.

เดินทางถึงท่าเรือบ่อท่อพร้อมมัคคุเทศน์ ผู้ดูแลนักท่องเที่ยว และ อุปกรณ์ เรือคายัค ( Sit-On-Top Kayak) จะนำเรือคายัคลงนํ้า พร้อม ฝึกสอนเทคนิคการพายเรือคายัคให้แก่ นักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านลงเรือคายัค ลำละ 2 – 3 ท่าน ล่องชมธรรมชาติที่สวยงามของ แนวป่าโกงกาง ซึ่งระหว่างทางในการพายเรือท่านจะได้พบกับกระชังปลาของชาวประมง มากมาย นำท่านชม ถ้ำลอด ผ่านชมโถงถ้ำขนาดใหญ่ที่น้ำไหลผ่าน ชมหินงอกและหินย้อยที่ สวยงามแปลกตา

12.00

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน แบบเซ็ทโต๊ะ ณ ร้านอาหาร

16.00 น.

นำท่านส่งโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน ….