ลดราคา!

ทัวร์เกาะซาลิ

3,499 ฿

ทัวร์เกาะซาลิ

 • ทัวร์เกาะซาลิ เที่ยวได้ ตุลาคม – พฤษภาคม
 • ทัวร์มีบริการแบบไปเช้า เย็นกลับ เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกาะซาลิ เกาะเล็กๆท่ามกลางหมู่เกาะทะเลพม่าด้านตะวันตก รายรอบน้ำทะเลใส เเละปะการัง สัมผัสชีวิตส่วนตัว อิสระในทริปเกาะซาลิกับ Seastar ได้ที่เส้นทางนี้

 

 • เกาะซาลิ Sali (ไปเช้า-เย็นกลับ)
 • 3,499.-
 • ทัวร์ออกเดินทางวันศุกร์,เสาร์,อาทิตย์ เริ่ม 12 ตุลา ถึง 15 พฤษภา
 • เดินทางด้วย SpeedBoat
 • ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 3,399 บ.เด็ก 2,799 บ.
 • ใช้บัตรประชาชนเท่านั้น และต้องพกมาวันเดินทางด้วย
 • รับส่งฟรี จาก บขส,ที่พักเขตเมืองระนอง
 • รวมอาหารเช้า(ขนมปัง,กาแฟ),กลางวัน(บุฟเฟต์บนเกาะ)
 • รวมอุปกรณ์ดำน้ำ,หน้ากาก,ชูชีพ
 • รวมประกันอุบัติเหตุ 500,000 บ.
 • รวมไกด์นำเที่ยว,ค่าผ่านแดน และธรรมเนียมขึ้นเกาะ ของคนไทย
 • ** ราคาเด็กอายุ 3-11 ปี ต่ำกว่า 3 ปีมีค่าใช้จ่าย 500 บาท
 • ** ชาวต่างชาติ ต้องทำ Evisa และ Re entry มาเอง
 • เกาะซาลิ Sali + ที่พัก 1 คืน (โรงแรม Momda ระนอง)
 • 3,999.-
 • ทัวร์ออกเดินทางวันศุกร์,เสาร์,อาทิตย์ เริ่ม 12 ตุลา ถึง 15 พฤษภา
 • เดินทางด้วย SpeedBoat
 • ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 3,999 บ.เด็ก โปรดสอบถาม
 • ใช้บัตรประชาชนเท่านั้น และต้องพกมาวันเดินทางด้วย
 • ทริปเกาะ 1 วัน พร้อมที่พักที่ระนอง 1 คืน
 • รับส่งฟรี จาก บขส,ที่พักเขตเมืองระนอง
 • รวมอาหารเช้า(ขนมปัง,กาแฟ),กลางวัน(บุฟเฟต์บนเกาะ)
 • รวมอุปกรณ์ดำน้ำ,หน้ากาก,ชูชีพรวมประกันอุบัติเหตุ 500,000 บ.
 • รวมไกด์นำเที่ยว,ค่าผ่านแดน และธรรมเนียมขึ้นเกาะ ของคนไทย
 • ** ราคาเด็กอายุ 3-11 ปี ต่ำกว่า 3 ปีมีค่าใช้จ่าย 500 บาท
 • ** ชาวต่างชาติ ต้องทำ Evisa และ Re entry มาเอง

 

เวลา โปรแกรม เกาะ:ซาลิ Sali (ไปเช้า-เย็นกลับ) 
  08.00 น. เดินทางถึงท่าเรือประภาคาร (ระนอง) ผ่านขั้นตอนการทำเอกสารผ่านแดน
  09.00 น. เรือออกจากท่าเรือประภาคาร (ระนอง) มุ่งหน้าสู่เกาะสอง (พม่า) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพม่า
  09.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือเกาะสอง ผ่านวิคตอเรียพอยท์ ผ่านเกาะต่างๆ มุ่งหน้าสู่ทะเลพม่า บนเรือ SpeedBoat มีบริการชูชีพ อุปกรณ์ดำน้ำตื้น น้ำดื่มบริการตลอดการเดินทาง
  10.30 น. เดินทาง เกาะซาลิ (Sail lsland) ชมความงามตื่นตาตื่นใจกับหาดทรายที่ขาวละเอียดสวยงามดั่ง มัลดีฟล์แห่งพม่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำหน้าหาดพายเรือมอแกน สัมผัสวิถีชีวิตชาวเล
  11.00 น. ดำน้ำตื้นที่หน้าหาด เกาะซาลิ ชมดงปะการังเขากวางที่อุดมสมบูรณ์ ปลาการ์ตูนเพลิดเพลินกับฝูงปลาสวยงามตามแนวปะการัง
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บุฟเฟต์ริมชายหาด พร้อมขนมและเครื่องดื่มร้อน เย็นนานาชนิด
  14.00 น. ดำน้ำจุดที่ 2 ณ เกาะบาลาไชค์ (Balachike lsland) ชมปลาการ์ตูนส้มขาวและดอกไม้ทะเลที่สมบูรณ์ที่สุดในทะเลพม่า
  15.30 น. เดินทางกลับ ท่าเรือเกาะสอง ผ่านขั้นตอนเอกสารผ่านแดนออก
  16.30 น. ถึงท่าเรือเกาะสอง ผ่านขั้นตอนการผ่านแดน ออกจากประเทศพม่า
  17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือประภาคาร (ระนอง) ส่งท่านกลับสู่ที่พัก
   วันเดินทาง ทัวร์ออกเดินทางเฉพาะบางวัน กรุณาเช็ควันก่อนวางแผนเดินทาง (ตุลาคม-พฤษภาคม)
  สำคัญ
 • การผ่านพิธีการออกนองประเทศในช่วงเช้าอาจมีการล่าช้าอยู่บ้างในวันหยุด และวันหยุดเทศกาล
 •  โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลมทะเล และขั้นตอนการผ่านแดน
 • การข้ามแดนใช้เพียงบัตรประชาชนใบล่าสุด และต้องพกบัตรตัวจริงล่าสุด มาเสียบยืนยันการเดินทางออกนอกประเทศด้วยตัวเอง
 • ต่างชาติ ต้องทำ Evisa และ Re entry เข้าไทยมาให้เรียบร้อย สอบถามได้ที่ทัวร์
 • เด็กอายุ 4-11 ปี
   โปรแกรมนี้รวม
 • ค่าผ่านแดนไทย และพม่า 
 • ประกันอุบัตเหตุทางทะเล
 • อาหาร เช้า เเละกลางวัน
 • ไกด์ท้องถิ่น ไทย พม่า
 • อุปกรณ์ดำน้ำตื้น ชูชีพ หน้ากาก ท่อหายใจ

 

 

เวลา โปรแกรม เกาะ:ซาลิ Sali (ไปเช้า-เย็นกลับ) + พักระนอง 1 คืน
  08.00 น. เดินทางถึงท่าเรือประภาคาร (ระนอง) ผ่านขั้นตอนการทำเอกสารผ่านแดน
  09.00 น. เรือออกจากท่าเรือประภาคาร (ระนอง) มุ่งหน้าสู่เกาะสอง (พม่า) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพม่า
  09.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือเกาะสอง ผ่านวิคตอเรียพอยท์ ผ่านเกาะต่างๆ มุ่งหน้าสู่ทะเลพม่า บนเรือ SpeedBoat มีบริการชูชีพ อุปกรณ์ดำน้ำตื้น น้ำดื่มบริการตลอดการเดินทาง
  10.30 น. เดินทาง เกาะซาลิ (Sail lsland) ชมความงามตื่นตาตื่นใจกับหาดทรายที่ขาวละเอียดสวยงามดั่ง มัลดีฟล์แห่งพม่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำหน้าหาดพายเรือมอแกน สัมผัสวิถีชีวิตชาวเล
  11.00 น. ดำน้ำตื้นที่หน้าหาด เกาะซาลิ ชมดงปะการังเขากวางที่อุดมสมบูรณ์ ปลาการ์ตูนเพลิดเพลินกับฝูงปลาสวยงามตามแนวปะการัง
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บุฟเฟต์ริมชายหาด พร้อมขนมและเครื่องดื่มร้อน เย็นนานาชนิด
  14.00 น. ดำน้ำจุดที่ 2 ณ เกาะบาลาไชค์ (Balachike lsland) ชมปลาการ์ตูนส้มขาวและดอกไม้ทะเลที่สมบูรณ์ที่สุดในทะเลพม่า
  15.30 น. เดินทางกลับ ท่าเรือเกาะสอง ผ่านขั้นตอนเอกสารผ่านแดนออก
  16.30 น. ถึงท่าเรือเกาะสอง ผ่านขั้นตอนการผ่านแดน ออกจากประเทศพม่า
  17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือประภาคาร (ระนอง) ส่งท่านกลับสู่ที่พัก
  18.00 น. ถึงที่พักโรงแรม Momda ระนอง เช็คอินเข้าพัก หลังจากนั้นท่านสามารถเดินเล่นที่ถนนเรืองราษฐ์ ซึ่งมีร้านอาหารมากมายให้เลือก
วันที่ 2
  08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ท่านอาจเลือกเช็คเอาท์แล้วเที่ยวเมืองระนองต่อ (อิสระ)
   วันเดินทาง ทัวร์ออกเดินทางเฉพาะบางวัน กรุณาเช็ควันก่อนวางแผนเดินทาง (ตุลาคม-พฤษภาคม)
  สำคัญ
 • การผ่านพิธีการออกนองประเทศในช่วงเช้าอาจมีการล่าช้าอยู่บ้างในวันหยุด และวันหยุดเทศกาล
 •  โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลมทะเล และขั้นตอนการผ่านแดน
 • การข้ามแดนใช้เพียงบัตรประชาชนใบล่าสุด และต้องพกบัตรตัวจริงล่าสุด มาเสียบยืนยันการเดินทางออกนอกประเทศด้วยตัวเอง
 • ต่างชาติ ต้องทำ Evisa และ Re entry เข้าไทยมาให้เรียบร้อย สอบถามได้ที่ทัวร์
 • เด็กอายุ 4-11 ปี
   โปรแกรมนี้รวม
 • ค่าผ่านแดนไทย และพม่า 
 • ห้องพักโรงแรม Momda ระนอง 1 คืน
 • ห้องพักชั้นที่ 1 พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
 • ประกันอุบัติเหตุทางทะเล
 • อาหาร เช้า เเละกลางวัน(วันออกเกาะ)
 • ไกด์ท้องถิ่น ไทย พม่า
 • อุปกรณ์ดำน้ำตื้น ชูชีพ หน้ากาก ท่อหายใจ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รับ-ส่ง ระหว่างที่พัก และท่าเรือ

ที่พักในเขตเมืองระนอง รับส่งฟรี (เอาชื่อโรงแรมมาสอบถามก่อนได้) รับสนามบินมาท่าเรือมีค่าใช้จ่ายคนละ 300 บาท

อาหาร

เช้า ข้าวต้ม ขนมปัง กาแฟ
กลางวัน บุฟเฟ่ต์ น้ำดื่ม ผลไม้ บนเกาะ
เย็น ข้าวเหนียว ไก่ทอด ผัดหมี่

ดำน้ำตื้น+อุปกรณ์

ทัวร์มีบริการฟรี อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ ชูชีพ ผ้าเช็ดตัว

ไกด์ และประกันอุบัติเหตุ

นำเที่ยวด้วยไกด์ที่มีประสบการณ์สูง และมั่นใจตลอดการเดินทางด้วยประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

ค่าผ่านแดน

สำหรับคนไทย ทัวร์รวมไว้หมดแล้ว
สำหรับต่างชาติ ต้องทำ Evisa และ Re entry (บางกรณี) มาด้วย

ติดต่อจองทริป

กรุณาสอบถามที่นั่ง หรือวางแผนการเดินทาง หรือสนใจจองทริป สามารถโทร 099 969 1988 หรือแอดไลน์ไอดี @Thailandlism.com สอบถามได้