โปรโมชั่น ทัวร์เกาะ

  • จอง 2 คนขึ้นไป
  • ทุกทริปต้องเดินทางมาที่ท่าเรือเอง (สิ่งที่รวมในทริป มีในรายละเอียดการเดินทาง)
  • สามารถเลื่อนการเดินทางได้ไม่จำกัดครั้งในเวลา 2 ปี
  • เทศกาลไม่มีการชาร์จเพิ่ม
  • จองแบบไม่ระบุวันได้ หากมาระบุวันภายหลังต้องเช็คที่นั่งก่อน
  • จองคนละ 500 บาท/คน/ทริป ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

สงสัยสอบถามผ่านไลน์ หรือโทร 099 969 1988