ทัวร์เกาะจากพังงา

เช็คที่นั่งก่อนวางแผนเดินทาง และจองทุกครั้ง บางทริปช่วงนี้ไม่ได้ออกเดินทางทุกวัน

เงื่อนไขการจอง

  • จองยังไม่ระบุวันไว้ได้ แจ้งระบุก่อนเดินทาง 3 วัน (สำหรับทริปไปกลับ)
  • สำหรับทริปไปกลับ จองคนละ 500 บาท ที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
  • สำหรับทริปค้างคืน จองคนละ 1000 บาท/คน/คืน ที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
  • หากเรือไม่เดินทางเพราะอากาศไม่เอื้ออำนวย เราคืนเงินเต็มจำนวน

สอบถามการจอง หรือสงสัยในแผนการเดินทาง โทร 099 969 1988 หรือ inbox ที่ไอค่อนซ้ายล่าง