fbpx

ทัวร์จากเกาะช้าง

 • เกาะยักษ์เล็ก–เกาะมะปริง-หาดเกาะรัง–เกาะยักษ์ใหญ่–หาดอุทยาน (เรือไม้)
  เกาะยักษ์เล็ก–เกาะมะปริง-หาดเกาะรัง–เกาะยักษ์ใหญ่–หาดอุทยาน (เรือไม้)
  1,500.00 ฿ 699.00 ฿
 • เกาะหวาย-เกาะคลุ้ม-4 จุด-เต็มวัน (ดำน้ำ-ตกปลา) เรือไม้
  เกาะหวาย-เกาะคลุ้ม-4 จุด-เต็มวัน (ดำน้ำ-ตกปลา) เรือไม้
  1,500.00 ฿ 699.00 ฿
 • เกาะหวาย–เกาะเหลายา–เกาะคลุ้ม (SpeedBoat) ครึ่งวัน
  เกาะหวาย–เกาะเหลายา–เกาะคลุ้ม (SpeedBoat) ครึ่งวัน
  1,500.00 ฿ 799.00 ฿
 • เกาะยักษ์เล็ก–เกาะมะปริง-หาดเกาะรัง–เกาะยักษ์ใหญ่–หาดอุทยาน (SpeedBoat)
  เกาะยักษ์เล็ก–เกาะมะปริง-หาดเกาะรัง–เกาะยักษ์ใหญ่–หาดอุทยาน (SpeedBoat)
  1,700.00 ฿ 999.00 ฿