ทัวร์จากเกาะช้าง

 • เกาะหวาย-เกาะคลุ้ม-4 จุด-เต็มวัน (ดำน้ำ-ตกปลา) เรือไม้
  เกาะหวาย-เกาะคลุ้ม-4 จุด-เต็มวัน (ดำน้ำ-ตกปลา) เรือไม้
  699 ฿
 • เกาะยักษ์เล็ก–เกาะมะปริง-หาดเกาะรัง–เกาะยักษ์ใหญ่–หาดอุทยาน (เรือไม้)
  เกาะยักษ์เล็ก–เกาะมะปริง-หาดเกาะรัง–เกาะยักษ์ใหญ่–หาดอุทยาน (เรือไม้)
  699 ฿
 • เกาะหวาย–เกาะเหลายา–เกาะคลุ้ม (SpeedBoat) ครึ่งวัน
  เกาะหวาย–เกาะเหลายา–เกาะคลุ้ม (SpeedBoat) ครึ่งวัน
  990 ฿
 • เกาะยักษ์เล็ก–เกาะมะปริง-หาดเกาะรัง (SpeedBoat) ครึ่งวัน
  เกาะยักษ์เล็ก–เกาะมะปริง-หาดเกาะรัง (SpeedBoat) ครึ่งวัน
  990 ฿